Ole oman elämäsi Stara

Yrityksen arvot ja ajatus

Yrityksen ajatuksena on, että jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija.
 
Jo pienillä muutoksilla on merkittävä vaikutus terveyteen. Aina ei tarvitse selvitä yksin vaan muutoksiin saa tukea!
 
Arvoissa korostuu yksilöllisyys: asiakas kohdataan kiireettä ja kokonaisvaltaisesti huomioiden.
 
Moniammatillisuus: ohjauksessa hyödynnetään verkostoja konsultoiden tai ohjaten eteenpäin, mikäli katsotaan, että asiakas hyötyy toisen ammattilaisen antamasta ohjauksesta.
 

Ajatuksena, että jokainen voi oppia olemaan oman elämänsä Stara!