Yrityksemme arvot-Mikä meidät erottaa muista ja asiakkaan kohtaamisesta terveydenhuollossa

Markkinoilla on paljon erilaisia verkkokursseja. Usein henkilö jolla on perussairauksia tai muita terveyden tuomia haasteita saattaa miettiä, pystynkö osallistumaan kurssille sairauteni vuoksi.

Me halusimme erottua muista sillä, että haimme verkkokurssien rinnalle Valviran luvat. Lupien ansiosta pystymme verkkokurssien rinnalla tarjoamaan mahdollisuuden  sairaanhoitajan konsultaatioon, jossa annamme asiakkaalle neuvoja ja ohjausta hänen terveydentilaansa koskien.

Jatkuva kiire terveydenhuollossa estää usein hoitohenkilökuntaa pysähtymästä asiakkaan kohdalle kuulemaan tai kysymään kuinka hän todella voi. Ajat ovat rajallisia ja tilastot ovat tärkeitä. Työn täytyy olla kustannustehokasta. Mitä paremmat tilastot, sitä tehokkaampi työntekijä. Se ei suinkaan ole työntekijän vika. Ajat ovat tarkkaan määritelty ja resurssit ei veny mahdottomiin.

Jotta ihminen tulisi kohdatuksi kokonaisuutena, täytyisi olla aikaa pysähtyä asiakkaan kohdalle.

Kysyä, kuinka voit? Onko perheessäsi ja ihmissuhteissasi asiat hyvin? Koetko jaksavasi hyvin? Tunnetko olevasi virkeä? Koetko työsi mielekkääksi? Voiko vatsasi hyvin? Millainen on tavallinen ateriarytmisi ja mitä se yleensä sisältää? Koetko jaksavasi hyvin nykyisellä ravinnolla vai tuntuuko että, jotain pitäisi muuttaa? Onko sinulla mieluinen liikuntalaji, josta oikeasti pidät tai onko arjessasi mieluista puuhaa? Haittaako kipu arkeasi ja tiedätkö kuinka voit itse helpottaa kipujasi? Tuntuuko sinusta että pitäisi muuttaa jotain, jotta voisit paremmin?

Listaa voisi jatkaa pidempään. Ajatuksena, että terveydenhuollossa harvoin on aikaa pysähtyä. Asiakas ansaitsee tulla kohdatuksi yksilönä ja tulla kuulluksi kokonaisuutena. Jokainen on arvokas lähtökohdistaan riippumatta. Jokaisella on omat arvonsa ja historia, joka peilaa nykyhetkeen. Sama tapa toimia, syödä ja liikkua ei sovi kaikille, mutta jokaiselle löytyy joku hyvä ja sopiva tapa voida paremmin.

Oman elämän Stara haluaa välittää arvoillaan, että  asiakas tulee kohdata kokonaisuutena. Haluamme auttaa asiakasta myös omien voimavarojensa löytämisessä terveytensä ylläpitämiseksi tai parantamiseksi, niin että hän voisi kokonaisvaltaisesti hyvin.

Moniammatillisuus on tärkeää. Yksi ammattilainen ei välttämättä aina ole riittävä, vaan yhteistyössä on voimaa. Tämä on niin asiakkaan kuin ammattilaistenkin kannalta tärkeää. Näin asioita katsotaan monesta eri näkökulmasta ja asiakas saa ne neuvot sekä opit, joita hän terveytensä edistämiseksi tarvitsee.

Jokainen voi oppia olemaan oman elämän Stara!

Yrityksemme auttaa tällä polulla eri tavoin.

– Janika