Vähennä sairauslomat minimiin panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin

Toiveidenne mukaan toteutettu toimintamalli terveydenedistämiseen

Räätälöimme verkkokursseja tarpeisiinne sopivaksi

 

  • Hyvinvoiva työntekijä on tehokkaampi
  • Etänä suoritettaviin kursseihin ei korona vaikuta. Korvaa TyHy päivät uudella tavalla
  • Kurssia voi kukin työntekijä käydä oman aikataulunsa mukaisesti, eikä tarvitse hommata esimerkiksi sijaisia sille ajalle, kun kaikki työntekijät ovat koulutuksessa
  • Kurssi voidaan räätälöidä teidän tarpeidenne mukaan ja senkin jälkeen jokainen työntekijä pystyy pureutumaan kurssilla juuri omiin hyvinvoinnin haasteisiin
  • Vähentää työntekijöiden sairaslomia lyhyellä-  ja pidemmällä aikavälillä
  • Säästät työterveyshuollon kustannuksissa
  • Sairaanhoitajan tuki verkkoalustalla 
  • Olemme Valviran valtakunnallinen palveluntuottaja, joten meillä on mahdollisuus ottaa kantaa työntekijöiden terveydentilaan. Näistä kirjaukset Kanta- palveluun.
  • Halutessanne voimme sisällyttää verkkokurssi- paketteihin myös sairaanhoitajan etävastaanotto palvelua
Projekteja, joissa olemme olleet mukana:
 
⭐Ennen Staraa kehitimme perusterveydenhuoltoon ravitsemushoitajan vastaanoton, joka toimi tiiviissä yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa. Asiakkaille saatiin näin järjestettyä alkukartoitus/ohjaus ja kontrollit sujuvammin. Sekä asiakkaan, että terveydenhuollon lasku oli kevyempi, kun ravitsemusterapeutin työaikaa vapautui enemmän niille asiakkaille, joihin ravitsemushoitajan tietotaito ei riittänyt. Työnkuvaan kuului myös elintaparyhmien suunnittelu ja toteutus.
 
⭐Olimme osa ryhmää, jossa kehittelimme kotihoitoon, vastaanotolle, osastoille ja palveluasumiseen keinoja havainnoida ja puuttua asiakkaan ravitsemukseen ja ehkäistä vajaaravitsemusta.
 
⭐Hoivapalvelut Satu Susannan tavoitteena oli lisätä hoitajien ravitsemustietämystä ja ravitsemuksen vaikutusta iäkkään virkeyteen ja toimintakykyyn,johon liittyen pidimme heille koulutuksen. Sen lisäksi kehitimme heille lomakkeet käytäntöön ravitsemustilanteen seuraamiseksi.
 
⭐Nyt Starana pääsimme kehittämään työhyvinvointiin liittyvää projektia yrityksen toiveiden mukaan. Yhteistyö on kokonaisvaltaisen yrityksen kanssa,joka haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden kartoittaa elintapojen vaikutusta terveyteen ja jaksamiseen. He haluavat tarjota hyvinvointia ja lisätä keinoja helposti ja käytännönläheisesti yrittäjien jaksamiseen.
 
Meidän intohimo on kehittää konkreettisia työkaluja terveyden edistämiseen alalle kuin alalle.
 

Kysy sisällöistä ja toteutuksesta tarkemmin!