Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen

Olemme molemmat opiskelleet sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen lisäopinnot 45 opintopistettä. Koulutuksessa opiskeltiin sama farmakologian ja reseptiopin kurssi, minkä lääkärit opiskelevat lääkiksessä. Lisäksi oli lääkärin luentoja sairauksista ja potilaan tutkimisesta. Potilaan tutkimisesta annoimme näytöt, jotka  opettajat ja lääkäri valvoivat. Reseptinkirjoitustaito ja omien rajojen tunnistaminen piti näyttää kokeella. Farmakologian ja reseptiopin lisäksi tentittiin käypähoitosuositukset, sekä laajasti sairauksien hoidosta. Lopputyönä oli ottaa oman vastuulääkärin kanssa omalla työpaikalla 12 potilastapausta hoidettavaksi ja tehdä näistä kirjallinen päättötyö. Koulun käyneet sairaanhoitajat toimivat tarkan valvonnan alla ja reseptit, joita hoitajat voivat määrätä ovat tarkoin rajattu. 

Nyt kun siirryimme yrittäjiksi, emme  voi käyttää reseptinkirjoitusoikeutta. Tietotaitoa lääkkeen vaikutuksista elimistössä ja osaamista sairauksien hoidossa voimme kuitenkin hyödyntää sairaanhoitajan konsultaatioissa sekä muissa tarjoamissamme palveluissa.

Meillä on perusteellinen tietämys ja kokemus kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne huomioiden perussairaudet, lääkitys sekä taustatiedot.  Kokonaiskartoituksissa käymme läpi asiakkaan nykytilanteen niin sairauksien, ravitsemuksen, liikunnan kuin voimavarojenkin osalta. Mietimme suunnitelmaa ja keinoja yhdessä asiakkaan kanssa, kuinka lähdemme viemään näitä asioita eteenpäin.

Verkkokurssien yhteydessä sairaanhoitajana emme saa ottaa kantaa asiakkaan terveydentilaan. Kun terveydentilaan otetaan kantaa, se on Valviran valvomaa toimintaa ja potilas täytyy tällöin luotettavasti tunnistaa. Sairaanhoitajan etäkonsultaatioissa puolestaan saamme ottaa kantaa, koska kirjaukset näistä menevät omakantaan.  Yleisluontoista elintapaneuvontaa voimme  antaa verkkokurssialustalla. 

Sairaanhoitajina ymmärrämme hyvin omat rajamme pitkän työkokemuksen kautta ja tiedämme mitä ohjeita saamme antaa hoitajana ja milloin puolestaan asiakas ohjataan eteenpäin. Meillä on myös verkostoja muista terveydenhuoltoalan ammattihenkilöistä, kuten lääkäreistä ja ravitsemusterapeuteista. Tarvittaessa voimme konsultoida heitä, kun oma tietämys tai oikeudet eivät riitä ratkaisemaan asiakkaan ongelmaa.  

Uskomme, että meillä on paljon annettavaa asiakkaillemme, jotta he löytäisivät ratkaisun terveyshaasteisiinsa liittyen.

Myös verkkokurssien sisällöissä hyödynnetään LÄMÄ-osaamista 🙂