• Kehitimme perusterveydenhuoltoon ravitsemushoitajan vastaanoton, joka toimi tiiviissä yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa. –>Näin asiakkaiden/potilaiden jonotusajat saatiin lyhyemmäksi ja ravitsemusohjaukseen valmennuksellisempaa otetta. Sekä asiakkaan, että terveydenhuollon lasku oli kevyempi, kun ravitsemusterapeutin (kalliimpaa) työaikaa vapautui enemmän niille asiakkaille, joita ravitsemushoitaja ei voi hoitaa.  Suunnittelimme perusterveydehuoltoon lisäksi elintaparyhmät ja vastasimme näiden toteutuksesta.
  • Olimme osa ryhmää, jossa kehittelimme kotihoitoon, vastaanotolle, osastoille ja palveluasumiseen keinoja havainnoida ja puuttua asiakkaan ravitsemukseen ja ehkäistä vajaaravitsemusta. Näillä toimilla saatiin kohennettua asiakkaiden hyvinvointia ja lisäksi rahallista säästöä sairauksien ja kaatumisten ennaltaehkäisyn muodossa. Kun asiakkaan toimintakyky säilyy parempana, riittävät pienemmät hoitajaresurssit. Säästöä tulee myös pienemmistä erikoissairaanhoidon kustannuksista.
  • Yksityisiä hoivapalveluja tuottavan yrityksen tavoitteena oli lisätä hoitajien ravitsemustietämystä ja ravitsemuksen vaikutusta iäkkään virkeyteen ja toimintakykyyn. Näihin aihealueisiin liittyen pidimme heille koulutuksen. Kehitimme heille lomakkeet käytäntöön ravitsemustilanteen seuraamiseksi.
  • Kehitimme työhyvinvointiin liittyvän projektin yrityksen toiveiden mukaan.  Yritys  halusi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden kartoittaa elintapojen vaikutusta terveyteen ja jaksamiseen.—> Tuotimme heille terveyskyselyn, oppaan elintapoihin ja lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työntekijöille/yrittäjille suunnatulle verkkokurssille, jos on tarve lisätuelle elämäntapamuutoksen tueksi Kysely löytyy täältä etusivulta  kohdasta yrittäjän hyvinvointi
  • Palaute projektista: ”Tykkään todella paljon Janikan ja Suvin tavasta tehdä työtä hyvinvoinnin eteen. Hätäisenä haluaisi muutoksia ehkä nopeamminkin, mutta näillä ohjeilla mennään kohti pysyvää elämänlaadun parantamista. Kannustavaa on myös se, että ohjeet sopivat arkeen hyvin eivätkä ole ehdottomia, joustoja ja vaihtoehtoja on tarjolla. Mieluummin jatkaa hyvien asioiden puolesta vaikka repsahduksien jälkeenkin, kuin mitä heittäisi koko myöntesen kehityksen pois. Tämä on erittäin tärkeä yhteistyö, jotta jatkossakin voimme hyvin ja jaksamme yrittää. Hyvinvointi luo menestystä. ” – Sirpa Hirvasniemi , Taloustulkki