VIRKEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ
65+ VUOTIAILLE

Projekteja, joissa olemme olleet mukana:
 
⭐Kehitimme perusterveydenhuoltoon ravitsemushoitajan vastaanoton, joka toimi tiiviissä yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa. Asiakkaille saatiin näin järjestettyä alkukartoitus/ohjaus ja kontrollit sujuvammin. Sekä asiakkaan, että terveydenhuollon lasku oli kevyempi, kun ravitsemusterapeutin työaikaa vapautui enemmän niille asiakkaille, joihin ravitsemushoitajan tietotaito ei riittänyt. Työnkuvaan kuului myös elintaparyhmien suunnittelu ja toteutus.
 
⭐Olimme osa ryhmää, jossa kehittelimme kotihoitoon, vastaanotolle, osastoille ja palveluasumiseen keinoja havainnoida ja puuttua asiakkaan ravitsemukseen ja ehkäistä vajaaravitsemusta.
 
⭐Yksityisen hoivapalvelujen tavoitteena oli lisätä hoitajien ravitsemustietämystä ja ravitsemuksen vaikutusta iäkkään virkeyteen ja toimintakykyyn,johon liittyen pidimme heille koulutuksen. Sen lisäksi kehitimme heille lomakkeet käytäntöön ravitsemustilanteen seuraamiseksi.
 
⭐Kehitimme työhyvinvointiin liittyvän projektin yrityksen toiveiden mukaan.  Yritys  halusi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden kartoittaa elintapojen vaikutusta terveyteen ja jaksamiseen. Tuotimme heille terveyskyselyn, oppaan elintapoihin ja lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työntekijöille/yrittäjille suunnatulle verkkokurssille, jos on tarve lisätuelle elämäntapamuutoksen tekemiseen.
 
Meidän intohimo on kehittää konkreettisia työkaluja terveyden edistämiseen alalle kuin alalle. Pienenä yrityksenä meillä on mahdollisuus tarjota yksilöllisiä ratkaisuja ja tukea juuri Teidän tarpeisiin!