Ammattilaisille

 • Tarpeidenne mukaan tuotamme ikäihmisten kanssa työskenteleville ravitsemusohjaukseen liittyviä  verkkokursseja/koulutusmateraalia.
 • Kaipaako työyksikkönne terveydenedistämiseen liittyviä kehittämisideoita ja ajatuksia niiden viemiseksi käytäntöön ? Olemme mielellämme apuna. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!
 • Kysy luentoja, koulutuksia ja yritysvalmennuksia terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.
 • Sairaanhoitajan/ravintovalmentajan konsultaatioita voi hyödyntää terveydenhuollon yksiköt. Kartoitamme ravitsemukseen, sairauksiin ja lääkityksiin liittyvät haasteet, ja annamme neuvoja käytäntöön. Tarvittaessa järjestämme verkostojemme kautta ravitsemusterapeutin/lääkärin konsultaation.
 • Tarvitsetko terveyteen/hyvnvointiin liittyviä artikkeleita/tekstejä? Ota yhteyttä niin katsotaan voisimmeko auttaa!
 • Tarvitseeko työyksikkönne etäsairaanhoitajaa elintapaneuvontaan tai hoidon tarpeen arvioon? Voimme olla puhelinvalmiudesssa sovittuna ajankohtana
   
  PROJEKTEJA, JOISSA OLEMME OLLEET MUKANA
   
  ⭐Ennen Staraa kehitimme perusterveydenhuoltoon ravitsemushoitajan vastaanoton, joka toimi tiiviissä yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa. Asiakkaille saatiin näin järjestettyä alkukartoitus/ohjaus ja kontrollit sujuvammin. Sekä asiakkaan, että terveydenhuollon lasku oli kevyempi, kun ravitsemusterapeutin työaikaa vapautui enemmän niille asiakkaille, joihin ravitsemushoitajan tietotaito ei riittänyt. Työnkuvaan kuului myös elintaparyhmien suunnittelu ja toteutus.
   
  ⭐Olimme osa ryhmää, jossa kehittelimme kotihoitoon, vastaanotolle, osastoille ja palveluasumiseen keinoja havainnoida ja puuttua asiakkaan ravitsemukseen ja ehkäistä vajaaravitsemusta.
   
  ⭐Hoivapalvelut Satu Susannan tavoitteena oli lisätä hoitajien ravitsemustietämystä ja ravitsemuksen vaikutusta iäkkään virkeyteen ja toimintakykyyn,johon liittyen pidimme heille koulutuksen. Sen lisäksi kehitimme heille lomakkeet käytäntöön ravitsemustilanteen seuraamiseksi.
   
  ⭐Nyt Starana pääsimme kehittämään työhyvinvointiin liittyvää projektia yrityksen toiveiden mukaan. Yhteistyö on kokonaisvaltaisen yrityksen kanssa,joka haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden kartoittaa elintapojen vaikutusta terveyteen ja jaksamiseen. He haluavat tarjota hyvinvointia ja lisätä keinoja helposti ja käytännönläheisesti yrittäjien jaksamiseen.
   
  Meidän intohimo on kehittää konkreettisia työkaluja terveyden edistämiseen alalle kuin alalle, ota yhteyttä!
   
  Janika Maunula ja Suvi Ainasoja
   
  asiakaspalvelu@omanelamanstara.fi puh 0413150143