Terveydenedistämistä uudella tavalla: Yksilöille, ammattilaisille ja yrityksille.

Me terveydenhuollon ammattilaisina tarjoamme puhelinneuvontaa, joista kirjaukset kantapalveluun. Lisäksi tuotamme tutkittuun tietoon pohjautuvia verkkokursseja. Kehitämme uusia toimintamalleja terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen, jotta terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen rajapintoja saataisiin lähemmäksi toisiaan. Olemme Valviran valtakunnallinen palveluntuottaja. Palveluitamme voi hyödyntää niin yksilöt kuin yrityksetkin.

Ponnistus.

Elämäntapamuutos kurssi

Opi oman elämän staraksi, on kokonaisvaltainen elämäntapamuutos kurssi, joka on rakennettu yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Kurssilla opit mikä merkitys ravitsemuksella, liikunnalla ja palautumisella on hyvinvointiisi ja miksi laihduttaminen kannattaa lopettaa. Opit, miten voit itse vaikuttaa tuki-ja liikuntaelin kipuihin/lihasjumeihin. Opit elämäntapojen merkityksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi ja keinot, joilla saat muutoksista pysyviä

terveellinen ruokavalio

Terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenedistämiseen liittyvät koulutukset ja verkkokurssit. Uusien toimintamallien kehittäminen.

IMG-20210215-WA0000 (1)

Etäsairaanhoitaja

Onko sinulla terveydessäsi haasteita ja haluat keskustella sairaanhoitajan kanssa kokonaisvaltaisesti tilanteestasi? Onko sinulla kysyttävää elintapoihisi liittyen? Haluatko kysyä jotain yksittäistä mieltä askarruttavaa asiaa terveydentilaasi liittyen? Etäkonsultaatioita voi hyödyntää niin verkkokurssien yhteydessä kuin erikseenkin. Kirjaukset kantapalveluun.

palautumisen ja levon merkitys hyvinvointiin

Tehokkuutta työhön hyvinvoivilla työntekijöillä

Pidä itsesi sekä työntekijöidesi jaksamisesta huoli haastavassakin tilanteessa esimerkiksi mahdollistamalla osallistuminen työhyvinvointia tukevalle verkkokurssille sairaanhoitajien/valmentajien ohjauksessa. Webinaarit. Yrityksen omiin tarpeisiin suunniteltu työhyvinvointi kokonaisuus.

Oman elämän stara Oy

tähti ja stara

Yritystarina

Idea yritykselle lähti intohimosta terveydenedistämistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan.
Olemme toimineet pitkään perusterveydenhuollon päivystys- ja vastaanottotyössä. Työhön on kuulunut hoidon tarpeen arvion lisäksi itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista elintapaohjausta terveyskeskuksessa.

Terveydenhuollossa on usein jatkuva kiire, joka estää pysähtymästä kiireettä asiakkaan ongelman äärelle. Tämän olen oppinut niin omiin terveyshaasteisiin liittyvällä matkalla (Janika) kuin työssäni. Se matka oman työkokemuksen ja opintojen lisänä toi laajasti tietämystä ja kokemusta terveydenedistämistyöhön. Verkostoa terveydenhuollon ammattilaisista kertyi matkan varrella. Minulle tuli vahva tarve saattaa tätä tietoa, taitoa ja verkostoa yhteen sekä myös muiden saataville. 

Törmäsin työssäni usein siihen, kuinka asiakkaat esimerkiksi kuvantamisen jälkeen saivat kuulla, että kuvissa on normaaleja iän tuomia muutoksia tai että leikkaus olisi hyvä tehdä, mutta painoa tulisi pudottaa ensin. Tässä kohtaa kipeä tai neuvoa tarvitseva asiakas kaipaa eniten tukea, mutta jääkin tyhjän päälle.

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Heille olisi ensiarvoisen tärkeää tulla kohdatuksi yksilönä niin että terveydenhuollon ammattilainen kartoittaisi kokonaistilanteen ja voimavarat. Haaveilin että vielä jokin päivä pystyn auttamaan asiakasta paremmin.

Ilman Valviran lupia ei saa ottaa kantaa asiakkaan terveydentilaan ja hoidontarpeen arvioon.  Halusin yhdistää hoidontarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen tilanteen kartoituksen/ravitsemusneuvonnan. Sekä tarvittaessa ohjata eri terveydenhuollon ammattilaisille haalimaani laajaa verkostoa hyödyntäen. Selvitysten ja yrittäjäkurssin  jälkeen kävi  ilmi, että tämä olisi mahdollista saada toimivaksi kokonaisuudeksi!

Ideaa työstäessä huomasin, etten mitenkään selviä yksin, jotta saisin ideasta niin hyvän ja monipuolisen kuin se ajatuksissa on.

Yhdessä olemme enemmän, näinhän se on. Sain Suvin, entisen työparini, mukaan yritykseen. Oli helppo lähteä yhdessä tekemään töitä samankaltaisen ajatusmaailman ja ammatillisuuden vuoksi. Ideoita alkoi syntyä yhä lisää ja niistä saatiin yhdessä toimivia kokonaisuuksia. Puuhaa ja työstämistä on todellakin riittänyt kahdelle ja on hienoa kun vastuuta pystytään jakamaan toiminnasta ja sisältöjä suunnittelemaan yhdessä!

Suvilla on vankka tietotaito valmennustyöstä ja jatkuva into oppia uutta. Pystymme näin tuomaan monipuolista osaamista asiakkaille! Täydennämme myös toisiamme sillä, että minä tykkään tuoda osaamistani ja ajatuksiani esille kirjoittamalla ja  Suvi taas puhumalla sekä siinä, että minä usein hahmottelen asioista isot linjat ja Suvi viilaa lopputuloksen:D

Tässä me nyt olemme, teitä varten!